Slovákov v 90. rokoch prešla chuť na sex, pred vyhynutím ich zachránila Matica

ficomarkusBývalý predseda Matice slovenskej Jozef Markuš potvrdzuje slová premiéra Roberta Fica, že Matica zachránila Slovákov pred vyhynutím. „A nie je to žiadna vzletná metafora, bolo to doslova tak. Stalo sa to v polovici 90. rokov,“ tvrdí.

Pred dvadsiatimi rokmi pôrodnosť na Slovensku prudko poklesla. Výskumy ukazovali, že Slovákov pod vplyvom zlej hospodárskej situácie prechádza chuť na sex. Keby vtedajšie trendy pokračovali aj ďalej, Slováci by najneskôr v priebehu polstoročia vymreli.

Zvrat prišiel až v polovici 90. rokov a zaslúžila sa oň práve Matica slovenská. „Nemohli sme sa len nečinne prizerať, ako Slováci vyhynú. Preto sme v matičnej tlačiarni Neografia začali tlačiť pornografický časopis ÖKM. A podarilo sa. Slovákom sa naozaj vrátila chuť na sex a vyhnutie im už nehrozí. Vtedy sme za to boli zo strany protinárodných síl kritizovaní, že sme tlačiareň dostali od Mečiarovej vlády za jednu korunu a potom sme v nej tlačili porno. Ale Matica to robila pre slovenský národ,“ objasnil Markuš pre Denník RSS.