• Tag Archives kvarky
  • OKS sa chce rozpadnúť na kvarky

    OKS na kvarky
    OKS na kvarky

    Ani OKS nechce zostať pozadu za modernými trendmi v pravicovom tábore. Na dnešnom predsedníctve strany sa jeho členovia jednomyseľne zhodli, že aj OKS by sa mala trieštiť ako ostatné pravicové strany. Predsedníctvo prijalo plán, že do dvoch mesiacov demonštratívne vystúpia zo strany všetci jej členovia a každý z nich si založí svoju vlastnú politickú iniciatívu. Formu iniciatív ponechalo predsedníctvo na budúcich odídencov. Môžu si založiť politickú stranu, občianske združenie, neziskovú organizáciu, vstúpiť do inej strany a vytvoriť v nej politickú platformu, ale môžu si založiť aj s.r.o., či o.c.p. (obchodník s cennými papiermi – pozn. redakcie).

    Podľa zdrojov Denníka RSS je cieľom tohto kroku rok pred voľbami vykonať najväčšie spájanie politických síl v dejinách politiky a prezentovať stranu voličom ako najintegrujúcejšiu stranu pod politickým nebom. Integrácia už raz na Slovensku zabrala, keď v roku 1998 zintegrované opozičné strany boli schopné poraziť vládne sily Vladimíra Mečiara. Heslom volebnej kampane OKS v roku 2016 bude „Integruj! Integruj! Integruj!“ Z tábora neprajníkov OKS sa už ozvala posmešná kritika na margo dosiaľ utajovaného volebného hesla, podľa ktorej mu bežný slovenský volič neporozumie a bude si myslieť, že OKS je skupina ľavicových matematikov fanaticky počítajúcich integrály.