Ivan Gašparovič bude kandidovať tiež

Gaspi3x

Zoznam prezidentských kandidátov je oddnes bohatší o ďalšie meno. Je ním súčasný prezident Ivan Gašparovič. Občiansky výbor pre znovuzvolenie Ivana Gašparoviča dnes na svojej prvej tlačovej besede predstavil návrh na zmenu znenia článku 103 ods. 2 ústavy. Ten v súčasnosti znie „Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.“ Občiansky výbor tvorený poslancami Kolesíkom, Martvoňom a Brixim navrhuje nahradiť slovo „dvoch“ slovom „troch“, čo by I.  Gašparovičovi umožnilo kandidovať aj tretíkrát. „Mám záujem pokračovať v začatej práci,“ potvrdil pre Denník RSS Ivan Gašparovič.