Monika Flašíková – Beňová zaplatí z vlastného spolufinancovanie eurofondov

Prvá záloha na eurofondy pre bratislavskú župu a jej hrdá majiteľka.
Prvá záloha na eurofondy pre bratislavskú župu a jej hrdá majiteľka.

Pri dnešnej návšteve na úrade vlády nezabudla kandidátka na županku Bratislavského kraja Monika Flašíková-Beňová ani na nevyhnutnú súčasť získavania peňazí z eurofondov:
“Zaručila som sa osobne svojimi vlastnými nemalými finančnými prostriedkami za to, že spolufinancovanie eurofondových projektov bratislavskej župy bude bezproblémové. Ako zálohu ponechám v Bruseli aj moje Maserati, aby si oficiálni predstavitelia únie mohli osobne overiť, že bratislavská župa a jej budúca županka má na spolufinancovanie dostatok peňazí”.